Category Archives: Uncategorized

RESET PASS HIKVISION

1822 img1

– Sau khi chúng ta thấy được  password reset code chúng ta click đúp chuột góc trái hoặc chữ forget password màn hình đăng nhập Sẽ xuất hiện ô Secure Code và ô serial No Nhập mã password reset code có phân biệt chữ in thường và in hoa chúng ta thấy ở trên vào Secure Code để reset và đặt lại mật khẩu mới…